Letná fotoškola Domu Fotografie 2013 klope na dvere

17. ROČNÍK LETNEJ FOTOŠKOLY DOMU FOTOGRAFIE  2013  bude prebiehať od piatku – 5. júla do piatku – 12. júla 2013 v meste Spišská Nová Ves: fotodielne, semináre a prezentácie, kozultácie portfólií a finálna elektronická prezentácia výstupov z jednotlivých tried. Sprievodné výstavy prebiehajú od apríla do novembra v Galérii Domu fotografie v Liptovskej Galérii P.M. Bohúňa v meste Liptovský Mikuláš.

Festival sa uskutoční vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. Cieľom projektu je výchova umením – fotografiou, ako i vytvorenie voľného fotografického fóra pre domácich a zahraničných fotografov, kurátorov a verejnosti prostredníctvom dielní, seminárov, konzultácií portfólií, diskusií a sprievodných výstav.

V rámci 17. ROČNÍKA LETNEJ FOTOŠKOLY DOMU FOTOGRAFIE 2013 organizátori pripravili 7 intenzívnych fotografických dielní  v rôznych žánroch a témach pod vedením renomovaných fotografov. Triedy fotodielní sú lokalizované v partnerských organizáciách – v Galérii umelcov Spiša a v priestoroch Mesta Spišská Nová Ves. Fotodielne v Spišskej Novej Vsi sú realizované pod záštitou primátora mesta – PhDr. Jána Volného.

Dom fotografie bude počas festivalu hosťovať predbežne 15 hostí z 5 krajín / SR, ČR, Poľsko, USA, Kanada, ktorí   sa zúčastnia projektu ako lektori, autori sprievodných výstav, konzultanti portfólií a lektori večerných seminárov.

Maratón večerných SEMINÁROV A PREDNÁŠOK pre účastníkov a širokú verejnosť bude prebiehať v termíne  6.7. – 9.7. 2013 (sobota – utorok) v čase 18.30 – 21.30 v koncertnej sále Galérie umelcov Spiša. KONZULTÁCIE PORTFÓLIÍ pre profesionálov, neprofesionálov, študentov a širokú verejnosť budú prebiehať 7.7. – 9.7. 2013 (nedeľa – utorok) v čase 10.00 – 16.00 v  priestoroch Galérie umelcov Spiša.

LEKTORI FOTODIELNÍ
■  Marián BÉREŠ, ČR ■ Petra BOŠANSKÁ, SR  ■  Martin ČREP, SR ■ Jerzy GAWEL, Poľsko ■ William MOKRYNSKI, Kanada / Veľká Británia ■ Roberto MUFFOLETTO, USA / Holandsko ■ Kamil VARGA, ČR / SR

HOSTIA FESTIVALU (predbežne) / výstavy, prednášky a konzultácie portfólií
Pavol BREIER, SK ■ Jana HOJSTRIČOVÁ, SK  ■ Anna MAXIMOVÁ, CZ/SK  ■ Tomáš AGAT Blonski, PL

SPRIEVODNÉ VÝSTAVY
↘  Galéria Domu fotografie, Liptovský Mikuláš:
■  V4 mojimi očami – 4 fotografi o podobách zoskupenia V4
■  Hommage Martinovi Martinčekovi – 34 fotografov v dialógu s odkazom nestora slovenskej fotografie
■  Ľubo Stacho – profilová výstava fotografa k 60. výročiu narodenia

KONTAKT, INFORMÁCIE
↘ Podrobnosti k fotodielňam a  konzultáciám, zoznam lektorov, hostí, sprievodné výstavy a predbežný program podujatia je na webovej stránke WWW.DOMFOTO.SK a na majly: domfoto@domfoto.sk

↘ Dielne, prihlášky, informácie o lektoroch, programe a ubytovaní / 0905 974 855:
Dušan Beláň, produkčný festivalu  / Juraj Kostka, registrácia a office manažér

↘ Press informácie a  výstavy / 0905 288 717:
Lucia Benická, autorka a kurátorka projektu

Author: hladacik

Share This Post On