Fotosúťaž „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“

Platforma MVRO v spolupráci s PDCS spustila fotosúťaž s názvom „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“. Fotosúťaž bude trvať do 9. septembra 2011 a bude uzavretá udelením cien autorom troch najlepších fotografií. Ceny im budú udelené pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe 17. októbra 2011.

Touto fotosúťažou sa jej organizátori snažia poukázať na prepojenosť základných ľudských práv a rozvoja najchudobnejších krajín sveta. Koncept ľudských práv je dôležitým nástrojom na dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľoch, ku ktorých naplneniu do roku 2015 sa na Miléniovom summite OSN v roku 2000 zaviazala väčšina svetových lídrov. 

Podrobnejšie informácie o téme, podmienkach súťaže a spôsobe prihlásenia nájdete na http://fotosutaz.mvro.sk/ alebo na Facebook-u, kde bude mať široká verejnosť možnosť ohodnotiť fotografie. Víťazov však vyberie porota zložená z 5 nezávislých členov. Lákadlom pre súťažiacich bude aj možnosť vystaviť fotografie na výstavách v troch slovenských mestách. Rok 2011 bude prvým ročníkom súťaže. Súťaž bude v rámci projektu podporeného Európskou komisiou „V4 Aid- Spoločná podpora Miléniovým rozvojovým cieľom“ pokračovať aj v ďalších dvoch rokoch. Záštitu nad fotosúťažou prebralo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Author: Ľubomír Púpala

Share This Post On

Submit a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *