AMFO 2010 – výsledky celoštátnej postupovej súťaže

38. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2010 prebiehala vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Súťaž vyhlásilo Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR. Na príprave a realizácii celoštátneho kola sa podieľa a aj ho organizačne zabezpečuje Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici.

Vyhodnotenie celoštátneho kola, vernisáž a výstava sa uskutočniliv dňoch 5. − 7. novembra 2010 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Boli tu prezentované fotografie, ktoré vybrala a ocenila odborná porota z vyše osemsto fotografií mimoriadne vysokej technickej kvality a umeleckej úrovne, zaslaných z jednotlivých krajských kôl súťaže. Banskobystrický kraj zaslal 30 fotografií od 15 autorov, Bratislavský kraj 61 fotografií od 36 autorov, Košický kraj 139 fotografií od 77 autorov, z Nitrianskeho kraja prišlo 201 fotografií od 104 autorov, z Prešovského 112 fotografií od 71 autorov, z Trenčianskeho kraja to bolo 176 fotografií od 73 autorov, z Trnavského kraja 132 fotografií od 41 autorov a zo Žilinského kraja dodali 32 fotografií od 20 autorov.

Súťaž prebiehala v troch vekových skupinách: do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov. Každá skupina tvorcov mohla súťažiť v troch kategóriách: v čiernobielej fotografii, vo farebnej fotografii a svoje práce mohli prihlásiť aj do kategórie multimediálna prezentácia. Okrem týchto možností bola v tomto roku mimoriadne zaradená aj samostatná tematická kategória, ktorá súvisela s tým, že Európsky parlament a Rada EÚ vyhlásili rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Najväčšia účasť bola v skupine A vo farebnej fotografii, kde sa súťaže zúčastnilo 171 autorov s 379 fotografiami. Výstava AMFO v Múzeu SNP v Banskej Bystrici potrvá do 31. 1. 2011 a nasledujúcom roku bude mať reprízu v NOC v Bratislave a v rámci českej národnej súťaže aj vo Svitavách v Českej republike.

Výsledková listina celoštátneho kola
AMFO 2010

Skupina C –  AUTORI  do 16 rokov:

Farebná fotografia:

 1. Poláčková Dana, Košice, Prečo, súdruhovia?

Čestné uznania:
Šlachtová Veronika, Trnava, Hľadanie 1.-2.
Marková Jacqueline, Humenné, Dievča s jabĺčkom
Valovič Marián, ml., Bratislava, Dom duchov 1-2
Prokein Lukáš, Košice, Universe

Čiernobiela fotografia:

 1. Hancová Denisa, Snina, Slnko 2,

Čestné uznania:
Smoláriková Soňa, Košice, Posledný jednorožec…či?
Martonová Michaela, Humenné, Myšlienky

Skupina B –  AUTORI  do 21 rokov:

Farebná fotografia:

 1. Granec Matúš, Prievidza, Zrkadlenie

Čestné uznania:
Pustaiová Zuzana, Levice, Nepoznaný svet I.-II.
Bartfayová Kristína, Topoľčany, Plastic day 1-2
Solčianska Kristína, Zlaté Moravce, Človek

Čiernobiela fotografia:

 1. Smoroňová Anna, Nová Ľubovňa, Nezmazateľná spomienka 1-3

Čestné uznania:
Bartfayová Kristína, Topoľčany, V retro štýle
Pustaiová Zuzana, Levice, Raňajky, Útok, Ťažoba
Pikulík Peter, Prievidza, Musela som, Sila voľnosti

Multimediálna prezentácia:

 1. Michalová Zuzana, Veľký Krtíš/Trnava, Behind the Mask

Čestné uznanie:
Krištof Michal, Senica/Trnava, Dona nobis pacem

Skupina A –  AUTORI  nad 21 rokov

Farebná fotografia:

 1. Horváthová Zuzana, Hlohovec, Terapia I.-III.
 2. Švec Ľubomír, Koválovec, Portréty: Babka, Páter, Sused
 3. Čakovský Peter, Žarnovica, Evolution, Malý pirát

Doležová Petra, Komárno, Horizon I.-II

Čestné uznania:
Sednička Peter, Látkovce, Na paši pod Paradajzom
Mináriková Blanka, Malacky, Konečná, Mŕtvy s kúskom života
Koláriková Veronika, Myjava, Pohľad do iného sveta I.-III.

Čiernobiela fotografia:

 1. Tóthová Anna, Snina, Meditácia I.
  Macák Ján, Nitra, V opustenom dome I., III., IV.
 2. Šabíková Sylvia, Galanta, Sinaj I-III
 3. Sordel Márius, Nové Zámky, Wýzwa

Čestné uznania:
Valenta Ján, Stará Turá, Furmani I-II
Göndör Ladislav, Dunajská Streda, Abstrakcia

Multimediálna prezentácia:

 1. Kremeňová Ľubica, Košice, Nemé modlitby

Čestné uznania:
Kalka Filip, Senica, Dostihy
Pánsky Marek, Radošina, Čriepky zo slovenskej dediny

Tematická kategória:

v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

1.   Novota Rastislav, Trenčín, Opory I-II

Čestné uznanie:
Mulík Vladimír, Košice, Bez názvu 1-2

Víťazné fotografie AMFO 2010


Author: Ľubomír Púpala

Share This Post On

Submit a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *